fbpx

Privacybeleid

Privacy verklaring (AVG)

Kristel van Herpt gevestigd aan Grotestraat 17a, 5141JM Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring.

Contactgegevens

www.kristelvanherpt.com

Grotesraat 17a

5141JM Waalwijk

+31630386112

Persoonsgegevens die Atelier Kristel van Herpt verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk

•  Voor- en achternaam

•  Adresgegevens

•  Telefoonnummer

•  E-mailadres

•  Gegevens over jouw activiteiten op de website

•  De foto’s die in opdracht zijn gemaakt en verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Atelier Kristel van Herpt verwerkt

Atelier Kristel van Herpt  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@kristelvanherpt.com dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Atelier Kristel van Herpt persoonsgegevens verwerkt

• bellen of emailen om onze dienst uit te leggen of afspraken in te plannen

• verzenden van nieuwbrief en of magazines

• informeren over wijzigingen van onze diensten

• om producten en diensten bij je af televeren of uit te voeren

• facturen te sturen

Geautomatiseerde besluitvorming

Atelier Kristel van Herpt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Atelier Kristel van Herpt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

• Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via e-mail (Apple mail) of WhatsApp.

• Voor facturen en administratie gebruik ik Moneybird, daar worden je persoonsgegevens in opgeslagen.

• De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden op USB stick geleverd of via wetransfer.

• De foto’s worden opgeslagen op externe harde schijven en niet in een cloud of uploadsystemen via het internet.

Hoe lang bewaren wij je gegevens en foto’s 

Atelier Kristle van Herpt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden 

verzameld. Volgens de wettelijke verplichting worden de persoonsgegevens 7 jaar opgeslagen. De foto’s worden 1 jaar bewaard, tot die tijd is het mogelijk om foto’s nog na te bestellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Atelier Kristel van Herpt verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Atelier Kristel van Herpt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Atelier Kristel van Herpt gebruikt

Atelier Kristel van Herpt gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Atelier Kristel van Herpt gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Atelier Kristel van Herpt hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atelier Kristel van Herpt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kristelvanherpt.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Atelier Kristel van Herpt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Atelier Kristel van Herpt persoonsgegevens beveiligt

Atelier Kristel van Herpt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kristelvanherpt.com